RESPECT. Sustenabilitate și Design

Workshop despre cum să îți construiești un portofoliu sustenabil

Sustenabilitatea nu este o temă nouă în agenda globală. Încă de acum câteva decenii, omenirea a început să caute soluții utopice și noi planete de colonizat, atât în ​​ficțiune, cât și în non-ficțiune.

În zilele noastre, schimbările climatice ne obligă să fim mai conștienți de faptul că trebuie să RESPECTăm planeta. Această nouă atitudine este de adoptat în toate aspectele vieții noastre și mai ales în contextul designului contemporan. Doar aruncând o scurtă privire asupra rapoartelor din ultimele săptămâni în modă, realizăm că sustenabilitatea nu este doar o tendință, ci un subiect inevitabil care necesită atenție și abordare din partea tuturor designerilor.

Un portofoliu în design, în contextul actual, este vital să abordeze tema sustenabilității.

Dacă pregătiți un portofoliu pentru aplicația universitară sau în scopuri de internship sau job în domeniul design-ului, vă invităm la workshop-ul organizat în parteneriat cu IED (Istituto Europeo di Design) — RESPECT. Sustenabilitate și Design.

Francesca Perani, lector IED, vorbește despre diverse tehnici de compunere a portofoliului și despre cum să integrăm conceptul sustenabilității. Veți avea șansa să puneți în practică ideile dezbătute în cadrul discuției și să primiți feedback cu privire la modul în care vă puteți prezenta cel mai bine lucrările.

Francesca s-a format ca arhitect în Italia, Belgia, Australia și Regatul Unit și a devenit unul din lectorii de top ai IED (Istituto Europeo di Design). Prinsă în mintea unui designer grafic, declară că este adepta activismului creativ.

Ultima parte a workshop-ului este dedicată viitoarei competiții lansate de IED — Istituto Europeo di Design pentru programul de licență și masterat.

Luni, 4 Noiembrie, Mezanin

strada Actor Ion Brezoianu 23-25, Palatul UniversulDe la ora 11:00 — 16:00

RESPECT. Sustainability and Design

Workshop on how to make a sustainable portfolio

Sustainability is certainly not a new theme in the world agenda. Since decades mankind started to look for utopian solutions and new planets to colonize, both in fiction and non-fiction.

Nowadays, climate changes are forcing us to be more aware of the fact that we need to RESPECT the Planet. This new attitude is investing all aspects of our lives nevertheless the Design World. Just by taking a brief look at the reports from the latest fashion and design weeks, we realize that sustainability is not just a trend but an unavoidable topic to be addressed by all designers.

A contemporary design portfolio must refer to the topic of Sustainability.

If you are preparing a portfolio for your university application or for your next job application/project, please join us in a workshop organized by IED — Istituto Europeo di Design and V fair.

Francesca Perani, IED lecturer, will investigate and explain various techniques of portfolio-composition giving examples and integrating them with the topic of sustainability.

You will have the chance to work hands-on with practical examples and to receive feedback on how you could best present your works.

Francesca trained as an architect in Italy, Belgium, Australia, United Kingdom, she has been trapped in a graphic designer’s mind and now inextricabilly taken hostage by cre(ative)-activism.

Last part of the workshop will be dedicated to the upcoming scholarship competition launched by IED — Istituto Europeo di Design for undergraduate and masters’ programs.

Monday, November 4th @ Mezanin

Actor Ion Brezoianu 23-25, Palatul UniversulFrom 11:00 — 16:00